Vouwwagens aan huis geleverd // Met garantie + recht van retour.

Start » Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsvoorwaarden

HERROEPINGSRECHT ONLINE BESTELLINGEN
U heeft bij een online bestelling (dus via onze webshop) het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor ook gebruikmaken van ons modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Zodra de overeenkomst is herroepen heeft u 14 dagen de tijd om het product aan ons te retourneren.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 2 werkdagen nadat wij het product in onbeschadigde staat retour hebben ontvangen, van ons terug. U dient zelf zorg te dragen voor het retourneren van het product en u dient ook de kosten hiervan te dragen. Wij kunnen u echter helpen met het vinden van een vervoerder. Indien wij het retourtransport voor u organiseren, geven wij vooraf aan wat de kosten hiervan zijn; deze kosten zullen verrekend worden met het aan u terug te betalen bedrag.

N.B. Bij een fysieke aankoop / afhalen in Scheemda is het herroepingsrecht niet van toepassing.

Modelformulier herroeping