Herroeping

HERROEPINGSRECHT ONLINE BESTELLINGEN
Bij koop op afstand (bijvoorbeeld een online bestelling) heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Kees Kampeert via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, per Whatsapp of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor ook gebruikmaken van ons modelformulier voor herroeping (zie onderstaand), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Zodra de overeenkomst is herroepen heeft u 14 dagen de tijd om het product aan ons te retourneren. Eventuele (verzend-/koeriers/breng-)kosten van retourneren zijn voor rekening van de koper.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 werkdagen nadat wij het product in onbeschadigde staat retour hebben ontvangen, van ons terug. U dient zelf zorg te dragen voor het retourneren van het product en u dient ook de kosten hiervan te dragen. Wij kunnen u helpen met het vinden van een vervoerder of koerier.

Vuil en/of beschadigd product
Indien het geretourneerde product is beschadigd en/of verouderd en/of vervuild is er sprake van waardevermindering. Deze waardevermindering is voor rekening en risico van de koper en wordt verrekend met de terug te betalen aankoopprijs. 

Eigendomsoverdracht
Bij een online bestelling gaat het eigendom van het product over op de koper op het moment van levering. Vanaf dit moment draagt de koper het volledige risico van verlies, diefstal, andere schade, etc. Pas wanneer een product door de koper is teruggeleverd aan Kees Kampeert in Scheemda (en het herroepingsrecht op dat moment geldt), gaat het eigendom van het product over op de verkoper, dus Kees Kampeert. De koper draagt derhalve ook bij retourtransport het risico van verlies, diefstal, andere schade, etc.

*N.B. Bij een fysieke aankoop bij Kees Kampeert in Scheemda is het herroepingsrecht niet van toepassing.

Modelformulier herroeping